Blaenau Gwent, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Blaenau Gwent, Cymru
Cartref >  

Blaenau Gwent

Mae Cymoedd De Cymru yn ardal o Dde Cymru. Mae'r ardal yn cynnwys y bwrdeistrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taff a Thorfaen. Mae'r cymoedd wedi ei ffinio ar y gorllewin gan siroedd Nedd Porth Talbot a Pen-y-bont-ar-Ogwr; i'r gogledd gan sir canolbarth Cymru, Powys; i'r dwyrain gan siroedd Casnewydd a Gynwy; ac i'r de gan ddinas Caerdydd a Fro Morgannwg. Fel mae'r enw yn awgrymu, prif nodweddion daearyddol y siroedd yw'r cymoedd gogledd-de sy'n rhedeg yn paralel i'w gilydd o ddechrau'r cymoedd tuag at Fro Morgannwg ac arfordir De Cymru. Yn draddodiadol, roedd y cymoedd yn ardaloedd diwydiannol ond gyda nifer o'r cloddfeydd glo yn cau, rhoddwyd llawer o arian i'r cymoedd er mwyn atgyweirio nhw i'w balchder gwreiddiol. Erbyn heddiw, mae'r cymoedd yn cael ei farchnata am eu etifeddiaeth diwydiannol ac yn wir fel atyniadau twristaidd. Y prif trefi a phentrefi yw Pendyrys, Ynys-hir, Cwm Clydach, Llwynypia, Pentre, Penygraig, Y Porth, Tonypandy, Treherbert, Treorchy, Ystrad, Torfaen, Blaenafon, Aberbargod, Abercarn, Bargod, Coed Duon, Caerffili, Crymlyn, Cwmcarn, Gelligaer, Hengoed, Trecelyn, Rhymni, Rhisga, Senghennydd, Wyllie, Abercanaid, Pentrebach, Georgetown, Pengarnddu, Gurnos, Aberfan, Edwardsville a Maerdy. Mae'r iaith Cymraeg yn gael ei siarad gan tua 11% o'r poblogaeth.


Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Blaenau Gwent, Cymru.