Bro Morgannwg, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Bro Morgannwg, Cymru
Cartref >  

Bro Morgannwg

Mae Bro Morgannwg yn sir yn ne Cymru, Prydain Fawr. Mae'r sir wedi ei ffinio yn y gogledd orllewin gan sir Pen y Bont ar Ogwr, i'r gogledd gan Gymoedd De Cymru, i'r dwyrain gan ddinas Caerdydd, ac i'r de gan Sianel y Fryste. Mae'r sir gan arwynebedd o 129 milltir sgwâr (335 cilomedr) a phoblogaeth o 124,000. Mae prif nodweddion y sir yn cynnwys Arfordir Etifeddiaeth Morgannwg sy'n ymestyn am 14 milltir o Aberddawan i Borthcawl gyda chlogwyni serth, baeau bach neilltuedig a golygfeydd hynafol; mae'r Cwm ei hun wedi ei chymeriadu gan fryniau gwyrdd gyda threfi hanesyddol a phentrefi hardd. Mae'r prif drefi a phentrefi yn cynnwys Y Barri, Y Bont-faen, Penarth, Llanulltud Fawr, Aberddawan,Trebefered, Dinas Powys, Ewenni, Larnog, Llandochau Fach, Llansanwyr, Ogwr, Aberogwr, Y Rhws, Saint Andras, Sain Tathan, Sain Dunwyd ac Ystradowen. Mae eiddo ym Mro Morgannwg yn amrywio o dai bach, tai ar wahân gyda thir, bythynnod traddodiadol ym mhentrefi'r fro,a thai teras a thai ar wahân yn nhrefi mwyaf Bro Morgannwg. Mae'r iaith Gymraeg yn cael ei siarad gan 11.3% o'r boblogaeth ym Mro Morgannwg.


Aberogwr - Bro Morgannwg
Aberthin - Bro Morgannwg
Brychdwn - Bro Morgannwg
Cogan - Bro Morgannwg
Colcot - Bro Morgannwg
Corntwn - Bro Morgannwg
Craig Penllyn - Bro Morgannwg
Culverhouse Cross - Bro Morgannwg
Dinas Powys - Bro Morgannwg
East Aberthaw - Bro Morgannwg
Eglwys Fair y Mynydd - Bro Morgannwg
Eglwys-Brewis - Bro Morgannwg
Ewenni - Bro Morgannwg
Gwenfo - Bro Morgannwg
Larnog - Bro Morgannwg
Lecwydd - Bro Morgannwg
Llanbedr-y-fro - Bro Morgannwg
Llanbydderi - Bro Morgannwg
Llancarfan - Bro Morgannwg
Llanddunwyd - Bro Morgannwg
Llandochau - Bro Morgannwg
Llandochau Fach - Bro Morgannwg
Llandw - Bro Morgannwg
Llanfaes - Bro Morgannwg
Llanfair - Bro Morgannwg
Llanfihangel y Bont-faen - Bro Morgannwg
Llanfihangel-y-pwll - Bro Morgannwg
Llanfleiddan - Bro Morgannwg
Llan-gan - Bro Morgannwg
Llanilltud Fawr - Bro Morgannwg
Llansanffraid-ar-Elai - Bro Morgannwg
Llansanwyr - Bro Morgannwg
Llantriddyd - Bro Morgannwg
Llwyneliddon - Bro Morgannwg
Llyswyrny - Bro Morgannwg
Lower Penarth - Bro Morgannwg
Marcroes - Bro Morgannwg
Merthyr Dyfan - Bro Morgannwg
Monknash - Bro Morgannwg
Nash - Bro Morgannwg
Ogwr - Bro Morgannwg
Palmerstown - Bro Morgannwg
Penarth Isaf - Bro Morgannwg
Pendeulwyn - Bro Morgannwg
Pen-llin - Bro Morgannwg
Pen-marc - Bro Morgannwg
Pitcot - Bro Morgannwg
Porthceri - Bro Morgannwg
Sain Dunwyd - Bro Morgannwg
Sain Nicolas - Bro Morgannwg
Sain Siorys - Bro Morgannwg
Sain Tathan - Bro Morgannwg
Saint Andras - Bro Morgannwg
Saint Hilari - Bro Morgannwg
Saint-y-brid - Bro Morgannwg
Silstwn - Bro Morgannwg
Southerndown - Bro Morgannwg
Swanbridge - Bro Morgannwg
Trebefered - Bro Morgannwg
Trefflemin - Bro Morgannwg
Tregatwg - Bro Morgannwg
Tregolwyn - Bro Morgannwg
Treoes - Bro Morgannwg
Tresigin - Bro Morgannwg
Tresimwn - Bro Morgannwg
Twyn yr odyn - Bro Morgannwg
West Aberthaw - Bro Morgannwg
Y Barri - Bro Morgannwg
Y Bont-faen - Bro Morgannwg
Y Maendy - Bro Morgannwg
Y Rhws - Bro Morgannwg
Y Sili - Bro Morgannwg
Y Wig - Bro Morgannwg
Ynys y Barri - Bro Morgannwg
Ystradowen - Bro Morgannwg

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Bro Morgannwg, Cymru.