Y Barri, Bro Morgannwg, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Y Barri
Enw Arall: Barry
Enw Arall:


Mae'r Barri wedi ei leoli ar arfordir gogleddol Sianel Y Bryste, rhyw 7 milltir i'r de orllewin o ddinas Caerdydd ym Mro Morgannwg, De Cymru. Mae'r Barri, gyda'i frawd bach, Ynys y Barri, yn gyrchfan glan-y-môr poblogaidd, gydag atyniadau yn cynnwys safle enwog Parc Pleser Ynys y Barri a nifer o draethau. Wedi ei leoli rhwng y môr a'r cefn gwlad, mae'r dref yn mwynhau golygfeydd panoramig o Sianel y Fryste, ac mae'n agos i ardal wledig Cwm Glamorgan. Mae'n ddigon agos i Gaerdydd i fwynhau atyniadau'r ddinas, ond heb yr anfanteision o fyw yn y ddinas, yn wir mae'n un o'r llefydd gorau i fyw ar gyfer pobl sy'n gweithio yng Nghaerdydd.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.