Castell-nedd Port Talbot, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Castell-nedd Port Talbot, Cymru
Cartref >  

Castell Nedd-Porth Talbot

Mae Castell Nedd-Porth Talbot yn sir yn ne Cymru. Mae'r sir wedi ei ffinio yn y gorllewin gan sir Abertawe; i'r gogledd gan siroedd Caerfyrddin a Phowys; i'r dwyrain gan Ddyffrynnoedd De Cymru a Sir Pen y Bont ar Ogwr; ac i'r de gan Fae Abertawe. Mae'r sir gan arwynebedd o 171 milltir sgwâr (442 cilomedr) a gan boblogaeth o 137,000. Prif nodweddion daearyddol y sir yw'r Afon Nedd, yr Afon Dulais a'r Afon Afan, a'i dyffrynnoedd yn eu tro. Mae Dyffryn Afan yn enwog am ei pharciau gwledig atyniadol, llwybrau beicio mynydd, a rhaeadrau. Mae'r sir yn ffinio Bae Abertawe i'r de. Mae'r ardal o gwmpas Porth Talbot wedi ei diwydiannu yn drwm. Y prif drefi yw Castell Nedd, Porth Talbot, Pontardawe, Glyn-nedd, Aberdulais, Ystalyfera a Llansawel. Mae'r iaith Gymraeg yn cael ei siarad gan 18% o boblogaeth sir Castell Nedd a Phorth Talbot.


Aberafan - Castell-nedd Port Talbot
Aberdulais - Castell-nedd Port Talbot
Abergwynfi - Castell-nedd Port Talbot
Aberpergwm - Castell-nedd Port Talbot
Baglan - Castell-nedd Port Talbot
Blaendulais - Castell-nedd Port Talbot
Blaen-gwrach - Castell-nedd Port Talbot
Blaengwynfi - Castell-nedd Port Talbot
Bryn - Castell-nedd Port Talbot
Bryn Coch - Castell-nedd Port Talbot
Castell-nedd - Castell-nedd Port Talbot
Cil-ffriw - Castell-nedd Port Talbot
Cilybebyll - Castell-nedd Port Talbot
Croeserw - Castell-nedd Port Talbot
Cwmafan - Castell-nedd Port Talbot
Cwmgors - Castell-nedd Port Talbot
Cwmgwrach - Castell-nedd Port Talbot
Cwmllynfell - Castell-nedd Port Talbot
Cymer - Castell-nedd Port Talbot
Duffryn - Castell-nedd Port Talbot
Dyffryn Cellwen - Castell-nedd Port Talbot
Glyncorrwg - Castell-nedd Port Talbot
Glyn-nedd - Castell-nedd Port Talbot
Godrer graig - Castell-nedd Port Talbot
Gwauncaegurwen - Castell-nedd Port Talbot
Gwaunleision - Castell-nedd Port Talbot
Llandarcy - Castell-nedd Port Talbot
Llangatwg - Castell-nedd Port Talbot
Llangiwg - Castell-nedd Port Talbot
Llansawel - Castell-nedd Port Talbot
Brynamman Isaf - Castell-nedd Port Talbot
Margam - Castell-nedd Port Talbot
Melin-crwt - Castell-nedd Port Talbot
Melincryddan - Castell-nedd Port Talbot
Morfa Glas - Castell-nedd Port Talbot
Onllwyn - Castell-nedd Port Talbot
Pentreclwydau - Castell-nedd Port Talbot
Pont Walby - Castell-nedd Port Talbot
Pontardawe - Castell-nedd Port Talbot
Pontrhydyfen - Castell-nedd Port Talbot
Porth Talbot - Castell-nedd Port Talbot
Pwll y glaw - Castell-nedd Port Talbot
Resolfen - Castell-nedd Port Talbot
Rhos - Castell-nedd Port Talbot
Rhyd-y-fro - Castell-nedd Port Talbot
Rhydding - Castell-nedd Port Talbot
Sgiwen - Castell-nedd Port Talbot
Tai-bach - Castell-nedd Port Talbot
Tonnau - Castell-nedd Port Talbot
Trebannws - Castell-nedd Port Talbot
Y Creunant - Castell-nedd Port Talbot
Ynysmeudwy - Castell-nedd Port Talbot
Yr Allt-wen - Castell-nedd Port Talbot
Ystalyfera - Castell-nedd Port Talbot
Ystradowen - Castell-nedd Port Talbot

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Castell-nedd Port Talbot, Cymru.