Dinas a Sir Abertawe, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Dinas a Sir Abertawe, Cymru
Cartref >  

Dinas a Sir Abertawe

Mae'r ddinas a sir Abertawe wedi ei leoli yn ne Cymru. Mae'r sir wedi ei ffinio yn y gogledd orllewin gan sir Caerfyrddin, yn y gorllewin gan Nedd Porth Talbot, a Bae Abertawe yn y de. Mae'r sir gan arwynebedd o 146 milltir sgwâr a phoblogaeth o tua 228,100. Gallwch ddweud fod y sir wedi ei gwneud i fyny o ddwy ran; dinas Abertawe gan gynnwys yr ardal brysur i'r gogledd o'r ddinas; ac ardal wledig y Penrhyn Gwyr i'r gorllewin. Mae'r Gwyr yn cynnig cefn gwlad hyfryd, troeau, hwylfyrddio, astell feistio a rhai o'r traethau gorau ym Mhrydain, tra mae Abertawe yn cynnig y siopa, caffis a thai bwyta, a'r prysurdeb ceisiwch ffeindio mewn dinas cosmopolitaidd. Mae eiddo yn sir Abertawe yn amrywio o fythynnod traddodiadol Cymraeg ar hyd y Penrhyn Gwyr, gyda digon o wlad i gefnogi'r "bywyd da" i dai teras yn ddinas Abertawe ei hun. Mae eiddo maestrefol i'w ffeindio ar ochr Bae Abertawe o ganol y ddinas i pwynt Mwmbwls, yn 'West Cross', 'Norton' a thref Y Mwmbwls ei hun. Mae detholiad mawr o dai yn gallu cael ei ffeindio mewn ardaloedd maestrefol i'r gogledd o'r ddinas gan gynnwys Y Cocyd, Glandwr, Penderi, Mynydd Bach, Treforys, Llansamlet, Gorseinon a Thregwyr. Gallwch ddarganfod eiddo gwledig mewn pentrefi a chyrchfeydd glan y môr ar y Gwyr gan gynnwys Porth Eynon, Rhosili, Llangenydd, Llanrhidian, Reynoldston, Oxwich, Y Grwys, Llandeilo Ferwallt, Dyfnant, Langland a Cila. Mae'r iaith Gymraeg gan bresenoldeb sy'n amrywio trwy'r sir, gyda chanrannau o siaradwyr yr iaith Cymraeg yn amrywio o mor uchel â 45% mewn rhai ardaloedd gwledig i mor llai a 6% yng nghanol y ddinas. Mae'r cyfanswm yn cyfartalu at 13% o siaradwyr Cymraeg yn sir.


Abertawe - Dinas a Sir Abertawe
Black Pill - Dinas a Sir Abertawe
Bolgoed - Dinas a Sir Abertawe
Bon-y-maen - Dinas a Sir Abertawe
Burrygreen - Dinas a Sir Abertawe
Cadle - Dinas a Sir Abertawe
Casllwchwr - Dinas a Sir Abertawe
Cheriton - Dinas a Sir Abertawe
Cila - Dinas a Sir Abertawe
Clydach - Dinas a Sir Abertawe
Craig-cefn-parc - Dinas a Sir Abertawe
Crofty - Dinas a Sir Abertawe
Cwm - Dinas a Sir Abertawe
Dyfnant - Dinas a Sir Abertawe
Faerdre - Dinas a Sir Abertawe
Fairyhill - Dinas a Sir Abertawe
Fforest-fach - Dinas a Sir Abertawe
Garnswllt - Dinas a Sir Abertawe
Glandwr - Dinas a Sir Abertawe
Gorseinon - Dinas a Sir Abertawe
Horton - Dinas a Sir Abertawe
Landimore - Dinas a Sir Abertawe
Langland - Dinas a Sir Abertawe
Llanddewi - Dinas a Sir Abertawe
Llandeilo Ferwallt - Dinas a Sir Abertawe
Llangyfelach - Dinas a Sir Abertawe
Llangynydd - Dinas a Sir Abertawe
Llanilltud Gwyr - Dinas a Sir Abertawe
Llanmadog - Dinas a Sir Abertawe
Llanmorlais - Dinas a Sir Abertawe
Llanrhidian - Dinas a Sir Abertawe
Llansamlet - Dinas a Sir Abertawe
Llan-y-tair-mair - Dinas a Sir Abertawe
Middleton - Dinas a Sir Abertawe
Newton - Dinas a Sir Abertawe
Nicholaston - Dinas a Sir Abertawe
Oldwalls - Dinas a Sir Abertawe
Overton - Dinas a Sir Abertawe
Oxwich - Dinas a Sir Abertawe
Oxwich Green - Dinas a Sir Abertawe
Pant lasau - Dinas a Sir Abertawe
Parkmill - Dinas a Sir Abertawe
Penclawdd - Dinas a Sir Abertawe
Pengelli - Dinas a Sir Abertawe
Penller-gaer - Dinas a Sir Abertawe
Penmaen - Dinas a Sir Abertawe
Pennard - Dinas a Sir Abertawe
Pen-rhys - Dinas a Sir Abertawe
Pentre chwyth - Dinas a Sir Abertawe
Pentre Dwr - Dinas a Sir Abertawe
Pentrebach - Dinas a Sir Abertawe
Pontarddulais - Dinas a Sir Abertawe
Pontlliw - Dinas a Sir Abertawe
Port Einon - Dinas a Sir Abertawe
Poundffald - Dinas a Sir Abertawe
Reynoldston - Dinas a Sir Abertawe
Rhosili - Dinas a Sir Abertawe
Sgeti - Dinas a Sir Abertawe
Tirdeunaw - Dinas a Sir Abertawe
Treforys - Dinas a Sir Abertawe
Tregwyr - Dinas a Sir Abertawe
Upper Killay - Dinas a Sir Abertawe
Velindre - Dinas a Sir Abertawe
Waunarlwydd - Dinas a Sir Abertawe
West Cross - Dinas a Sir Abertawe
Y Cocyd - Dinas a Sir Abertawe
Y Crwys - Dinas a Sir Abertawe
Y Gellifedw - Dinas a Sir Abertawe
Y Glais - Dinas a Sir Abertawe
Y Mwmbwls - Dinas a Sir Abertawe
Ynysdawe - Dinas a Sir Abertawe

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Dinas a Sir Abertawe, Cymru.