Dinas a Sir Caerdydd, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Dinas a Sir Caerdydd, Cymru
Cartref >  
Mae dinas a sir Caerdydd yn awdurdod unedol wedi ei leoli yn ne ddwyrain Cymru, Prydain Fawr. Mae Caerdydd wedi ei ffinio ar y de orllewin gan Fro Morgannwg; i'r gogledd gan Ddyffrynnoedd Cymraeg; i'r gorllewin gan Gasnewydd a Mynwy, ac i'r de ddwyrain gan Sianel y Fryste. Mae dinas Caerdydd yn brifddinas Cymru. Mae dinas a sir Caerdydd gen i wynebedd o 54.1 milltir sgwâr (140 cilomedr) a phoblogaeth o 317,500. Prif nodweddion daearyddol sydd wedi effeithio tyfiant Caerdydd yw'r Afon Taf sy'n llifo trwy ganol y ddinas ac agosrwydd y ddinas i gloddfeydd glô Cymru a Sianel y Fryste wnaeth dilyn i ddatblygiad porthladd Caerdydd. Mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan 11.0% o boblogaeth Caerdydd.
Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Dinas a Sir Caerdydd, Cymru.