Penffordd-las, Powys, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Penffordd-las
Enw Arall: Staylittle
Enw Arall:


Efallai byddwch yn dewis i aros am amser byr neu amser hir ym Mhenffordd-las (Staylittle yn Saesneg). Mae'r dref bron yn actio fel 'coron' ym mhen gronfa LLyn Clywedog ym Mhowys, canolbarth Cymru, 11.7 cilomedr i'r gogledd orllewin o dref farchnad Llanidloes. Mae'r Afon Clywedog yn rhedeg trwy Penffordd lâs o'i darddell ym Mynyddoedd Cambria, cyn ymuno a'r Afon Hafren yn Llanidloes. Mae troedffordd Ffordd Glyndŵr, sy'n cael ei enwi ar ôl y cymodwr Cymraeg tywysog Owain Glyndŵr, yn llai nag 1.5 cilomedr i ffwrdd o Benffordd lâs i'r gorllewin, tra mae'r Llwybr Seiclo Genedlaethol, Lon Las Cymru, yn pasio trwy'r pentref ei hun. Mae atyniadau yn, ac o gwmpas, Penffordd-lâs yn cynnwys yr amddiffynfa Rufeinig 9 cilomedr i'r dwyrain o'r pentref ym Mhenycrocbren, ail amddiffynfa 9 cilomedr i'r de ddwyrain ar hyd y gronfa, a Rhaeadr Trawsnant 2.3 cilomedr i'r gogledd ddwyrain o Benffordd-lâs yng nghoedwig Esgair Hir. Rydych yn gallu siopa yn Llanidloes, gyda'i nifer o siopau unigol ac arbenigol.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.