Trefeglwys, Powys, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Trefeglwys
Enw Arall: Trefeglwys
Enw Arall:


Mae pentref Trefeglwys yn eistedd yng nghalon canolbarth Cymru ar hyd yr B4569 rhwng Caersws a Llanidloes. Mae'r afon Trannon yn pasio Trefeglwys ar ei ffordd i'w gymer â'r Afon Hafren yn agos i Gaersws. Wedi ei amgylchynu gan olygfeydd hardd Cymreig ac yn agos i drefi hanesyddol Machynlleth, Aberystwyth a Threnewydd, mae Trefeglwys mewn lleoliad perffaith i archwilio rhan yma o Gymru. Mae eglwys y pentref, eglwys Sant Michael, yn atynnu nifer o ymwelwyr ei hun. Er fod yr eglwys wedi ei sefydlu yn ystod yr 12fed ganrif gan Bleddrws ac yn cael ei nabod fel 'mynachdy' (sy'n awgrymu cysylltiad gyda'r mynachod), mae'r adeilad pleserus yn dyddio yn ôl i tua 1863. Mae ffrâm y gloch a'r ategion (sy'n efallai yn dyddio yn ôl i'r 17eg ganrif), wedi cael eu cadw o'r eglwys gynharach, ynghyd a chloch 15fed ganrif. Bu cerddwyr yn mwynhau Trefeglwys, gyda mynedfa i nifer o drywyddu drwy ddyffrynnoedd coedwigol ac ar hyd fanciau'r Trannon. Ychydig ymhellach i ffwrdd (7 cilomedr o olygfa'r aderyn) mae tri llyn, Llyn Tarw, Llyn Du a Llyn Mawr yn cynnig troeau pleserus a digonedd o fywyd gwyllt. Mae'n lle llawn cerrig gydag awyr clir-tro ar yr ochr gwyllt. Mae'r llynnoedd yn boblogaidd gyda physgotwyr lle mae brithyll (yn Llyn Tarw a Llyn Du), penhwyaid ac esgynbren yn gallu cael eu dal. Ymhellach eto, rydych yn gallu ymweld â Threnewydd, gyda'i amgueddfa W H Smith, Amgueddfa Tecstilau ac Oriel Davies; a Machynlleth gyda'i "Tŵr y Cloc" a'i siopau sydd ychydig bach yn wahanol. Mae yna ddigonedd o fythynnod hunan-ddarparu yn Nhrefeglwys, gyda llawer wedi ei nythu yn y cefn gwlad, tra mae gwestai a gwely a brecwast wedi ei lleoli ym Machynlleth, Llanwnog a Dolfor.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.