Rhondda Cynon Taf, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Rhondda Cynon Taf, Cymru
Cartref >  

Rhondda Cynon Taff

Mae Cymoedd De Cymru yn ardal o Dde Cymru. Mae'r ardal yn cynnwys y bwrdeistrefi sirol Rhondda Cynon Taff, Caerffili, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen. Mae'r cymoedd wedi ei ffinio ar y gorllewin gan siroedd Nedd Porth Talbot a Pen-y-bont-ar-Ogwr; i'r gogledd gan sir canolbarth Cymru, Powys; i'r dwyrain gan siroedd Casnewydd a Gynwy; ac i'r de gan ddinas Caerdydd a Fro Morgannwg. Fel mae'r enw yn awgrymu, prif nodweddion daearyddol y siroedd yw'r cymoedd gogledd-de sy'n rhedeg yn paralel i'w gilydd o ddechrau'r cymoedd tuag at Fro Morgannwg ac arfordir De Cymru. Yn draddodiadol, roedd y cymoedd yn ardaloedd diwydiannol ond gyda nifer o'r cloddfeydd glo yn cau, rhoddwyd llawer o arian i'r cymoedd er mwyn atgyweirio nhw i'w balchder gwreiddiol. Erbyn heddiw, mae'r cymoedd yn cael ei farchnata am eu etifeddiaeth diwydiannol ac yn wir fel atyniadau twristaidd. Y prif trefi a phentrefi yw Pendyrys, Ynys-hir, Cwm Clydach, Llwynypia, Pentre, Penygraig, Y Porth, Tonypandy, Treherbert, Treorchy, Ystrad, Torfaen, Blaenafon, Aberbargod, Abercarn, Bargod, Coed Duon, Caerffili, Crymlyn, Cwmcarn, Gelligaer, Hengoed, Trecelyn, Rhymni, Rhisga, Senghennydd, Wyllie, Abercanaid, Pentrebach, Georgetown, Pengarnddu, Gurnos, Aberfan, Edwardsville a Maerdy. Mae'r iaith Cymraeg yn gael ei siarad gan tua 11% o'r poblogaeth.


Aber nant - Rhondda Cynon Taf
Aberaman - Rhondda Cynon Taf
Abercwmboi - Rhondda Cynon Taf
Abercynon - Rhondda Cynon Taf
Aberdar - Rhondda Cynon Taf
Aberllechau - Rhondda Cynon Taf
Aberpennar - Rhondda Cynon Taf
Blaen-cwm - Rhondda Cynon Taf
Blaen-Rhondda - Rhondda Cynon Taf
Bryncae - Rhondda Cynon Taf
Brynnau - Rhondda Cynon Taf
Brynsadler - Rhondda Cynon Taf
Castellau - Rhondda Cynon Taf
Clifynydd - Rhondda Cynon Taf
Coedely - Rhondda Cynon Taf
Cross Inn - Rhondda Cynon Taf
Cwm Clydach - Rhondda Cynon Taf
Cwm parc - Rhondda Cynon Taf
Cwm Rhondda - Rhondda Cynon Taf
Cwmaman - Rhondda Cynon Taf
Cwmbach - Rhondda Cynon Taf
Cwmdare - Rhondda Cynon Taf
Efailisaf - Rhondda Cynon Taf
Glan y llyn - Rhondda Cynon Taf
Glyncoch - Rhondda Cynon Taf
Glyntaff - Rhondda Cynon Taf
Hirwaun - Rhondda Cynon Taf
Llanharan - Rhondda Cynon Taf
Llanhari - Rhondda Cynon Taf
Llanilid - Rhondda Cynon Taf
Llanilltud Faerdref - Rhondda Cynon Taf
Llantrisant - Rhondda Cynon Taf
Llanwonno - Rhondda Cynon Taf
Llwyn-y-pia - Rhondda Cynon Taf
Llwytgoed - Rhondda Cynon Taf
Meisgyn - Rhondda Cynon Taf
Meisgyn - Rhondda Cynon Taf
Nantgarw - Rhondda Cynon Taf
Pen y coedcae - Rhondda Cynon Taf
Penderyn - Rhondda Cynon Taf
Pendyrus - Rhondda Cynon Taf
Penrhiw-ceibr - Rhondda Cynon Taf
Penrhys - Rhondda Cynon Taf
Pentre - Rhondda Cynon Taf
Pentrer Eglwys - Rhondda Cynon Taf
Pen-y-graig - Rhondda Cynon Taf
Pen-y-waun - Rhondda Cynon Taf
Pont y gwaith - Rhondda Cynon Taf
Pontbren llwyd - Rhondda Cynon Taf
Pont-y-clun - Rhondda Cynon Taf
Pontypridd - Rhondda Cynon Taf
Rhydyfelin - Rhondda Cynon Taf
Tonpentre - Rhondda Cynon Taf
Ton-teg - Rhondda Cynon Taf
Tonypandy - Rhondda Cynon Taf
Tonyrefail - Rhondda Cynon Taf
Tonysguboriau - Rhondda Cynon Taf
Trealaw - Rhondda Cynon Taf
Trebanog - Rhondda Cynon Taf
Trecynon - Rhondda Cynon Taf
Trefforest - Rhondda Cynon Taf
Trehafod - Rhondda Cynon Taf
Treherbert - Rhondda Cynon Taf
Trehopcyn - Rhondda Cynon Taf
Trerhondda - Rhondda Cynon Taf
Tyle garw - Rhondda Cynon Taf
Tynewydd - Rhondda Cynon Taf
Upper Boat - Rhondda Cynon Taf
Y Beddau - Rhondda Cynon Taf
Y Cymer - Rhondda Cynon Taf
Y Gilfach-goch - Rhondda Cynon Taf
Y Groes-faen - Rhondda Cynon Taf
Y Maerdy - Rhondda Cynon Taf
Y Porth - Rhondda Cynon Taf
Y Rhigos - Rhondda Cynon Taf
Ynysboeth - Rhondda Cynon Taf
Ynys-hir - Rhondda Cynon Taf
Ynysybwl - Rhondda Cynon Taf
Ystrad Rhondda - Rhondda Cynon Taf

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Rhondda Cynon Taf, Cymru.