Sir Casnewydd, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Casnewydd, Cymru
Cartref >  

Sir Casnewydd

Mae sir Fynwy a sir Casnewydd yn siroedd yn ne ddwyrain Cymru. Mae'r siroedd wedi ei ffinio yn y gogledd gan sir Powys a'r sir Saesneg Swydd Henffordd, i'r dwyrain gan sir Saesneg Swydd Caerloyw, i'r de gan aber yr afon Hafren, ac i'r gorllewin gan ddinas Caerdydd a Dyffrynnoedd De Cymru. Mae sir Mynwy gan arwynebedd o 328 sgwâr milltir (850 cilomedr) a phoblogaeth o 88,200. Mae bwrdeistref sir Casnewydd gan arwynebedd o 73 sgwâr milltir (190 cilomedr) a phoblogaeth o 140,100. Prif nodweddion daearyddol y sir yw: y Mynyddoedd Du yn y gogledd, dyffrynnoedd gwledig y Gwy a'r Ysg, ac yr Afonydd Ysg a'r Ysg. Mae'r prif drefi i'w ffeindio trwy gydol sir Mynwy ac yn cynnwys Y Fenni, Llanddewi Nant Hodni, Mynwy, Raglan, Ysg, Tyndyrn, Cas-gwent, a Cil-y-coed. Mae bwrdeistref sir Casnewydd hefyd yn y drydedd ddinas fwyaf poblog yng Nghymru, a chyn newidiadau i'r ffiniau, roedd hi'n y dref fwyaf yn hen sir Fynwy. Mae eiddo yn siroedd Mynwy a Chasnewydd yn amrywio o fythynnod traddodiadol yng nghefn gwlad Mynwy i ardaloedd maestrefol a stadau tai modern yn y trefi mwyaf a dinas Casnewydd. Gan fod mor agos i'r ffin gyda Lloegr, dydi hi ddim yn syndod fod yr iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan ddim ond 9.3% o boblogaeth sir Fynwy a Chasnewydd.


Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Casnewydd, Cymru.