Sir Conwy, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Conwy, Cymru
Cartref >  


Mae Sir Bwrdeistref Conwy wedi ei leoli yng ngogledd Cymru, Prydain Fawr. Mae'r sir wedi ei ffinio yn y de a'r gorllewin gan sir Gwynedd, i'r dwyrain gan sir Dinbych, ac i'r gogledd gan Fôr Iwerddon. Mae'r sir gen i wynebedd o 436 milltir sgwâr (1,130 cilomedr) a phoblogaeth o 111,700. Prif nodweddion daearyddol y sir yw'r Afon Conwy, y Dyffryn Conwy a mynyddoedd a llynnoedd Parc Cenedlaethol Eryri, ac mae treian ohoni yn gorwedd yn y sir. Mae'r prif drefi i gae ei ffeindio ar hyd yr arfordir a banciau'r Afon Conwy. Mae'r rhain yn cynnwys, o'r dwyrain i'r gorllewin, Abergele, Bae Colwyn, Llandudno, Conwy, Penmaenmawr a Llanfairfechan ac yn mynd i'r de i lawr y Dyffryn Conwy, Glan Conwy, Trefriw, Llanrwst a Betws y Coed. Mae tai yn amrywio o dai fferm didoli gydag aceri o dir i dai pâr a thai teras bach yng nghanol y trefi. Mae datblygiadau ar gyfer marina’u yn neidio i fyny ar hyd yr arfordir Cymreig a dydi Sir Conwy ddim yn unrhyw eithriad gyda marina’u yng Nghonwy a Deganwy ar fanciau'r Afon Conwy. Mae tai yn Sir Conwy yn amrywio o fythynnod carreg draddodiadol a thai-fferm gyda thoeau llechi yng nghalon y cefn gwlad wledig i dai fawr Fictoriaid a gwestai yng nghyrchfan Glan-y-môr Llandudno....ac mae gen i Sir Conwy nifer mawr o eiddo Cymraeg gyda chestyll canoloesol Conwy a Ddolwyddelan wedi ei leoli tu mewn i ffiniau'r sir! Mae'r defnyddiad o'r iaith Gymraeg (mae 30% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg) yn amrywio trwy'r sir, ac rydych yn gallu dweud bod y defnyddiad o'r iaith ac yn wir werthfawrogiad y diwylliant Cymraeg yn cynyddu mewn cyfartaledd i'r cynnydd mewn pellter o'r arfordir. Er enghraifft, mae trefi arfordirol Bae Colwyn a Llandudno gyda 20% o'r breswylir yn siarad yr iaith, lle mae Cerrigydrudion rhyw 25 milltir (40 cilomedr) o'r arfordir gyda chymaint â 76% o'i breswylir yn siarad Cymraeg

Abergele - Sir Conwy
Bae Cinmel - Sir Conwy
Bae Colwyn - Sir Conwy
Bae Penrhyn - Sir Conwy
Betws yn Rhos - Sir Conwy
Betws-y-Coed - Sir Conwy
Blaenau Dolwyddelan - Sir Conwy
Bryn y maen - Sir Conwy
Bylchau - Sir Conwy
Caerhun - Sir Conwy
Capel Curig - Sir Conwy
Capel Garmon - Sir Conwy
Capelulo - Sir Conwy
Cefn brith - Sir Conwy
Cerrigydrudion - Sir Conwy
Conwy - Sir Conwy
Cwm Penmachno - Sir Conwy
Cyffordd Llandudno - Sir Conwy
Dawn - Sir Conwy
Degannwy - Sir Conwy
Deunant - Sir Conwy
Dolgarrog - Sir Conwy
Dolwen - Sir Conwy
Dolwyddelan - Sir Conwy
Dwygyfylchi - Sir Conwy
Eglwysbach - Sir Conwy
Gell - Sir Conwy
Gellioedd - Sir Conwy
Glan Conwy - Sir Conwy
Glanaber Terrace - Sir Conwy
Glasfryn - Sir Conwy
Glyn - Sir Conwy
Gogarth - Sir Conwy
Graig - Sir Conwy
Groes - Sir Conwy
Gwytherin - Sir Conwy
Hafod Dinbych - Sir Conwy
Hafodunos - Sir Conwy
Hen Golwyn - Sir Conwy
Henryd - Sir Conwy
Llan Sain Sior - Sir Conwy
Llanbedr-y-cennin - Sir Conwy
Llanddoged - Sir Conwy
Llanddulas - Sir Conwy
Llandrillo-yn-Rhos - Sir Conwy
Llandrillo-yn-Rhos - Sir Conwy
Llandudno - Sir Conwy
Llanefydd - Sir Conwy
Llaneilian-yn-Rhos - Sir Conwy
Llanfair Talhaearn - Sir Conwy
Llanfairfechan - Sir Conwy
Llanfihangel Glyn Myfyr - Sir Conwy
Llangernyw - Sir Conwy
Llangwm - Sir Conwy
Llanrhos - Sir Conwy
Llanrwst - Sir Conwy
Llansanffraid Glan Conwy - Sir Conwy
Llansannan - Sir Conwy
Llechwedd - Sir Conwy
Llysfaen - Sir Conwy
Maenan - Sir Conwy
Maerdy - Sir Conwy
Melin-y-coed - Sir Conwy
Mochdre - Sir Conwy
Nant y Pandy - Sir Conwy
Nebo - Sir Conwy
Oaklands - Sir Conwy
Pandy Tudur - Sir Conwy
Penmachno - Sir Conwy
Penmaenmawr - Sir Conwy
Penrhyn side - Sir Conwy
Pensarn - Sir Conwy
Pentre bont - Sir Conwy
Pentre Isaf - Sir Conwy
Pentre Tafarn-y-fedw - Sir Conwy
Pentrefoelas - Sir Conwy
Pentre-llyn-cymmer - Sir Conwy
Pentrer felin - Sir Conwy
Plas Llwyd - Sir Conwy
Plasisaf - Sir Conwy
Pont Cyfyng - Sir Conwy
Pont Dolgarrog - Sir Conwy
Pont Pen y benglog - Sir Conwy
Pont y pant - Sir Conwy
Pont yr Alwen - Sir Conwy
Rhyd y foel - Sir Conwy
Rhydlanfair - Sir Conwy
Rhydlydan - Sir Conwy
Rowen - Sir Conwy
Tal-y-bont - Sir Conwy
Tal-y-cafn - Sir Conwy
Tan y fron - Sir Conwy
Trefriw - Sir Conwy
Trofarth - Sir Conwy
Ty mawr - Sir Conwy
Ty nant - Sir Conwy
Tyn-y-groes - Sir Conwy
Tywyn - Sir Conwy
Wenlli - Sir Conwy
Y Gyffin - Sir Conwy
Ysbyty Ifan - Sir Conwy

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Conwy, Cymru.