Sir Ddinbych, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Ddinbych, Cymru
Cartref >  

Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych wedi ei leoli yng ngogledd Cymru. Mae’r sir wedi ei ffinio i’r gorllewin gan siroedd Conwy a Gwynedd, i’r dwyrain gan siroedd Y FFlint a Wrecsam, i’r de gan sir Powys ac i’r gogledd gan y Môr Gwyddelig. Mae’r sir gan arwynebedd o 326 sgwâr milltir (844 cilomedr) a phoblogaeth o 97,000. Prif nodweddion daearyddol y sir yw: yr Afon Clwyd a Dyffryn Clwyd sy’n rhedeg o’r gogledd i’r de; bryniau’r Clwydan yn y dwyrain; a gweunydd Hiraethog i’r gorllewin. Mae’r prif drefi i’w ffeindio ar hyd yr arfordir (Y Rhyl a Phrestatyn) ac mae trefi masnachol llai yn gallu cael ei ffeindio ar hyd y Dyffryn Clwyd (Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych a Rhuthun) ac mae’r gyrchfa dwristaidd Llangollen yn gallu cael ei ffeindio yn nyffryn yr Afon Dyfrdwy, yn de’r sir. Mae’r eiddo yn Sir Ddinbych yn amrywio o fythynnod carreg traddodiadol gyda thoeau llechi yn nyffryn Clwyd, i eiddo Fictorianaidd ar ffrynt Y Rhyl. Ond mae Dinbych hefyd wedi ei ddedwydd gyda mwy na chyfran deg o eiddo hanesyddol Cymraeg, gydag eglwysi oesol, tai hanesyddol a chestyll canolasid i’w ffeindio yn yr hen drefi masnachol yn nyffryn Clwyd. Mae’r defnyddiad o’r iaith Cymraeg (mae 24.6% o’r boblogaeth yn siarad yr iaith) yn amrywio llawer trwy’r sir, gyda’r ardaloedd gwledig o Ddyffryn Clwyd gyda chanran llawer uwch o siaradwyr Cymraeg na’r trefi arfordirol o Rhyl a Phrestatyn, lle mae’r mwyafrif o’r trigianwyr yn siarad Saesneg.

Betws Gwerful Goch - Sir Ddinbych
Bodelwyddan - Sir Ddinbych
Bodffari - Sir Ddinbych
Bontuchel - Sir Ddinbych
Bryneglwys - Sir Ddinbych
Carrog - Sir Ddinbych
Cefn Coch - Sir Ddinbych
Clawdd newydd - Sir Ddinbych
Clocaenog - Sir Ddinbych
Corwen - Sir Ddinbych
Cwm - Sir Ddinbych
Cynwyd - Sir Ddinbych
Ddwyryd - Sir Ddinbych
Derwen - Sir Ddinbych
Dinbych - Sir Ddinbych
Diserth - Sir Ddinbych
Efenechtyd - Sir Ddinbych
Eryrys - Sir Ddinbych
Ffordd las - Sir Ddinbych
Four Crosses - Sir Ddinbych
Gallt Melyd - Sir Ddinbych
Gelli Gynan - Sir Ddinbych
Glyndyfrdwy - Sir Ddinbych
Graianrhyd - Sir Ddinbych
Graig - Sir Ddinbych
Graig fechan - Sir Ddinbych
Groesffordd Marli - Sir Ddinbych
Gwaynynog - Sir Ddinbych
Gwyddelwern - Sir Ddinbych
Henllan - Sir Ddinbych
Hirwaen - Sir Ddinbych
Llanbedr Dyffryn Clwyd - Sir Ddinbych
Llandegla - Sir Ddinbych
Llandegla-yn-Ial - Sir Ddinbych
Llandrillo - Sir Ddinbych
Llandyrnog - Sir Ddinbych
Llanelidan - Sir Ddinbych
Llanelwy - Sir Ddinbych
Llanfair Dyffryn Clwyd - Sir Ddinbych
Llanferres - Sir Ddinbych
Llanfwrog - Sir Ddinbych
Llangollen - Sir Ddinbych
Llangwyfan - Sir Ddinbych
Llangynhafal - Sir Ddinbych
Llannerch - Sir Ddinbych
Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch - Sir Ddinbych
Llantysilio - Sir Ddinbych
Llanynys - Sir Ddinbych
Maeshafn - Sir Ddinbych
Marian Cwm - Sir Ddinbych
Melin y Wig - Sir Ddinbych
Nantglyn - Sir Ddinbych
Nilig - Sir Ddinbych
Pant pastynog - Sir Ddinbych
Pen y stryt - Sir Ddinbych
Pengwern - Sir Ddinbych
Pentre bwlch - Sir Ddinbych
Pentre celyn - Sir Ddinbych
Pentre Llanrhaeadr - Sir Ddinbych
Pentredwr - Sir Ddinbych
Plas Isaf - Sir Ddinbych
Plas yn Cefn - Sir Ddinbych
Prestatyn - Sir Ddinbych
Rhewl - Sir Ddinbych
Rhewl - Sir Ddinbych
Rhuallt - Sir Ddinbych
Rhuddlan - Sir Ddinbych
Rhuthun - Sir Ddinbych
Saron - Sir Ddinbych
Tafarn y Gelyn - Sir Ddinbych
Trefnant - Sir Ddinbych
Tremeirchion - Sir Ddinbych
Tyn y cefn - Sir Ddinbych
Waen - Sir Ddinbych
Y Gyffylliog - Sir Ddinbych
Y Rhyl - Sir Ddinbych

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Ddinbych, Cymru.