Sir Fynwy, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Fynwy, Cymru
Cartref >  


Sir Fynwy

Mae Sir Fynwy a sir Casnewydd yn siroedd yn ne ddwyrain Cymru. Mae'r siroedd wedi ei ffinio yn y gogledd gan sir Powys a'r sir Saesneg Swydd Henffordd, i'r dwyrain gan sir Saesneg Swydd Caerloyw, i'r de gan aber yr afon Hafren, ac i'r gorllewin gan ddinas Caerdydd a Dyffrynnoedd De Cymru. Mae sir Mynwy gan arwynebedd o 328 sgwâr milltir (850 cilomedr) a phoblogaeth o 88,200. Mae bwrdeistref sir Casnewydd gan arwynebedd o 73 sgwâr milltir (190 cilomedr) a phoblogaeth o 140,100. Prif nodweddion daearyddol y sir yw: y Mynyddoedd Du yn y gogledd, dyffrynnoedd gwledig y Gwy a'r Ysg, ac yr Afonydd Ysg a'r Ysg. Mae'r prif drefi i'w ffeindio trwy gydol sir Mynwy ac yn cynnwys Y Fenni, Llanddewi Nant Hodni, Mynwy, Raglan, Ysg, Tyndyrn, Cas-gwent, a Cil-y-coed. Mae bwrdeistref sir Casnewydd hefyd yn y drydedd ddinas fwyaf poblog yng Nghymru, a chyn newidiadau i'r ffiniau, roedd hi'n y dref fwyaf yn hen sir Fynwy. Mae eiddo yn siroedd Mynwy a Chasnewydd yn amrywio o fythynnod traddodiadol yng nghefn gwlad Mynwy i ardaloedd maestrefol a stadau tai modern yn y trefi mwyaf a dinas Casnewydd. Gan fod mor agos i'r ffin gyda Lloegr, dydi hi ddim yn syndod fod yr iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan ddim ond 9.3% o boblogaeth sir Fynwy a Chasnewydd.

Bettws Newydd - Sir Fynwy
Blackrock - Sir Fynwy
Blaenawey - Sir Fynwy
Bont - Sir Fynwy
Bontnewydd ar Wysg - Sir Fynwy
Brynbuga - Sir Fynwy
Bryngwyn - Sir Fynwy
Caer Llan - Sir Fynwy
Caer-went - Sir Fynwy
Capelcoedymynach - Sir Fynwy
Cas-gwent - Sir Fynwy
Castell-meirch - Sir Fynwy
Cemais Comawndwr - Sir Fynwy
Chapel Hill - Sir Fynwy
Cil-maen - Sir Fynwy
Cil-y-Coed - Sir Fynwy
Clydach - Sir Fynwy
Coed Morgan - Sir Fynwy
Coed y paen - Sir Fynwy
Croes Onnen - Sir Fynwy
Croes y pant - Sir Fynwy
Croes-Hywel - Sir Fynwy
Crossway - Sir Fynwy
Crug - Sir Fynwy
Cwmcarfan - Sir Fynwy
Cwm-iou - Sir Fynwy
Cyncoed - Sir Fynwy
Dixton - Sir Fynwy
Drenewydd Gelli-farch - Sir Fynwy
Earlswood - Sir Fynwy
Eglwys Newydd ar y Cefn - Sir Fynwy
Gaerllwyd - Sir Fynwy
Gilwern - Sir Fynwy
Glascoed - Sir Fynwy
Goetre Fawr - Sir Fynwy
Gofilon - Sir Fynwy
Great Oak - Sir Fynwy
Gwehelog - Sir Fynwy
Gwernesney - Sir Fynwy
Gwndy - Sir Fynwy
Highmoor Hill - Sir Fynwy
Hoaldalbert - Sir Fynwy
Itton Common - Sir Fynwy
Kilgwrrwg Common - Sir Fynwy
Little Mill - Sir Fynwy
Llanarfan - Sir Fynwy
Llanarth - Sir Fynwy
Llanbadog - Sir Fynwy
Llancaeo - Sir Fynwy
Llanddewi Nant Hodni - Sir Fynwy
Llanddewi Rhydderch - Sir Fynwy
Llanddingad - Sir Fynwy
Llandegfedd - Sir Fynwy
Llandeilo Bertholau - Sir Fynwy
Llandeilo Gresynni - Sir Fynwy
Llandenni - Sir Fynwy
Llandyfenni - Sir Fynwy
Llanellen - Sir Fynwy
Llanelli - Sir Fynwy
Llaneuddogwy - Sir Fynwy
Llanfable - Sir Fynwy
Llanfair Is Coed - Sir Fynwy
Llanffwyst - Sir Fynwy
Llanfihangel Crucornau - Sir Fynwy
Llanfihangel Rogiet - Sir Fynwy
Llanfihangel Troddi - Sir Fynwy
Llanfihangel Ystum Llywern - Sir Fynwy
Llanfihangel-y-gofion - Sir Fynwy
Llangatwg Feibion Afel - Sir Fynwy
Llangatwg Lingoed - Sir Fynwy
Llangofan - Sir Fynwy
Llangua - Sir Fynwy
Llangwm isaf - Sir Fynwy
Llangybi - Sir Fynwy
Llanhenwg - Sir Fynwy
Llanishen - Sir Fynwy
Llanllywel - Sir Fynwy
Llanofer - Sir Fynwy
Llansoy - Sir Fynwy
Llantrisaint Fawr - Sir Fynwy
Llanwarw - Sir Fynwy
Llanwytherin - Sir Fynwy
Maerdy - Sir Fynwy
Magwyr - Sir Fynwy
Mamhilad - Sir Fynwy
Matharn - Sir Fynwy
Mitcheltroy Common - Sir Fynwy
Monmouth - Sir Fynwy
Mynydd bach - Sir Fynwy
Nant y derry - Sir Fynwy
New Inn - Sir Fynwy
New Mills - Sir Fynwy
Parkhouse - Sir Fynwy
Pen groes oped - Sir Fynwy
Pen twyn - Sir Fynwy
Pen y cae mawr - Sir Fynwy
Pen y clawdd - Sir Fynwy
Pen yr hoel - Sir Fynwy
Penallt - Sir Fynwy
Penperlleni - Sir Fynwy
Penrhos - Sir Fynwy
Porth Sgiwed - Sir Fynwy
Pwllmeurig - Sir Fynwy
Redbrook - Sir Fynwy
Rhaglan - Sir Fynwy
Rhyd y meirch - Sir Fynwy
Rockfield - Sir Fynwy
Rogiet - Sir Fynwy
Saint-y-brid - Sir Fynwy
Sudbrook - Sir Fynwy
The Bryn - Sir Fynwy
The Narth - Sir Fynwy
Tintern Parva - Sir Fynwy
Tredynog - Sir Fynwy
Trefynwy - Sir Fynwy
Trelleck Grange - Sir Fynwy
Trenewydd Dan-y-Gaer - Sir Fynwy
Trer-gaer - Sir Fynwy
Tryleg - Sir Fynwy
Twyn-y-Sheriff - Sir Fynwy
Tyndyrn - Sir Fynwy
Upper Green - Sir Fynwy
Wern-yr-heolydd - Sir Fynwy
Whitebrook - Sir Fynwy
Y Dyfawden - Sir Fynwy
Y Fenni - Sir Fynwy
Y Grysmwnt - Sir Fynwy
Y Pandy - Sir Fynwy
Ynysgynwraidd - Sir Fynwy
Yr Hencastell - Sir Fynwy

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Fynwy, Cymru.