Sir Gaerfyrddin, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Gaerfyrddin, Cymru
Cartref >  
Mae Sir Caerfyrddin yn sir yn ne orllewin Cymru, Prydain Fawr. Mae'r sir wedi ei ffinio i'r gorllewin gan Sir Benfro, i'r gogledd gan sir Ceredigion, ac i'r dwyrain gan sir Powys a Chastell-nedd Port Talbot ac o'r de gan sir Abertawe a Sianel y Fryste. Mae'r sir gen i arwynebedd o 924.7 sgwâr milltir (2,395 cilomedr) a phoblogaeth o 179,500. Yn ddaearyddol mae Sir Caerfyrddin yn sir amrywiol gyda'r Mynyddoedd Cambria yn y gogledd, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y gorllewin a thraethau llydan ym Mhentywyn a Phen-bre yn ne'r sir. Mae'r ardaloedd mwyaf poblog ac yn wir y prif drefi yn gallu cael ei ffeindio yn ne'r sir, gan gynnwys Rhydaman, Porth Tywyn, Cydweli, Llanelli, Sanclêr, Hendy-gwyn a Phentywyn. Mae Caerfyrddin, ar y llaw arall, yn dref sirol oherwydd ei lleoliad canolog ac mae trefi Llandeilo, Castell Newydd Emlyn a Llanymddyfri yn helpu i boblogi'r ardal wledig yng ngogledd y sir. Mae tai yn Sir Caerfyrddin yn amrywio o fythynnod traddodiadol gyda thoeau llechi yn yr ardaloedd gwledig i dai teras a thai trefi sy'n dyddio o'r cyfnod diwydiannol yn ne orllewin y sir. Fel llawer o siroedd Cymraeg mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad fwy yn rhannau gwledig y sir ac yn ôl y Cyfrifiad (Census) 2001 mae 50.3% o'r boblogaeth yn gallu siarad yr iaith.

Aber Bowlan - Sir Gaerfyrddin
Aberarad - Sir Gaerfyrddin
Abercrychan - Sir Gaerfyrddin
Abergiar - Sir Gaerfyrddin
Abergorlech - Sir Gaerfyrddin
Abergwili - Sir Gaerfyrddin
Abernant - Sir Gaerfyrddin
Alltwalis - Sir Gaerfyrddin
Babel - Sir Gaerfyrddin
Bancffosfelen - Sir Gaerfyrddin
Bancyfelin - Sir Gaerfyrddin
Banc-y-ffordd - Sir Gaerfyrddin
Bethlehem - Sir Gaerfyrddin
Blaen y coed - Sir Gaerfyrddin
Blaengweche - Sir Gaerfyrddin
Blaenos - Sir Gaerfyrddin
Blaen-waun - Sir Gaerfyrddin
Brechfa - Sir Gaerfyrddin
Broadlay - Sir Gaerfyrddin
Broadway - Sir Gaerfyrddin
Broadway - Sir Gaerfyrddin
Brook - Sir Gaerfyrddin
Bryn - Sir Gaerfyrddin
Brynaman - Sir Gaerfyrddin
Bwlch clawdd - Sir Gaerfyrddin
Bwlchnewydd - Sir Gaerfyrddin
Bynea - Sir Gaerfyrddin
Caerfyrddin - Sir Gaerfyrddin
Caio - Sir Gaerfyrddin
Capel Dewi - Sir Gaerfyrddin
Capel Gwyn - Sir Gaerfyrddin
Capel Gwynfe - Sir Gaerfyrddin
Capel Hendre - Sir Gaerfyrddin
Capel Iwan - Sir Gaerfyrddin
Capel-Isaac - Sir Gaerfyrddin
Carmel - Sir Gaerfyrddin
Carwe - Sir Gaerfyrddin
Cefn y pant - Sir Gaerfyrddin
Cefneithin - Sir Gaerfyrddin
Cenarth - Sir Gaerfyrddin
Cilgwyn - Sir Gaerfyrddin
Cilycwm - Sir Gaerfyrddin
Cliff - Sir Gaerfyrddin
Clynderwen - Sir Gaerfyrddin
Clynderwen - Sir Gaerfyrddin
Court-Henry - Sir Gaerfyrddin
Croes-y-Ceiliog - Sir Gaerfyrddin
Cross Hands - Sir Gaerfyrddin
Crugybar - Sir Gaerfyrddin
Crwbin - Sir Gaerfyrddin
Cwm Morgan - Sir Gaerfyrddin
Cwmann - Sir Gaerfyrddin
Cwmbach - Sir Gaerfyrddin
Cwm-du - Sir Gaerfyrddin
Cwmduad - Sir Gaerfyrddin
Cwmfelin Mynach - Sir Gaerfyrddin
Cwmfelin-boeth - Sir Gaerfyrddin
Cwm-ffrwd - Sir Gaerfyrddin
Cwm-is-fael - Sir Gaerfyrddin
Cwmllyfri - Sir Gaerfyrddin
Cwm-pen-graig - Sir Gaerfyrddin
Cydweli - Sir Gaerfyrddin
Cynghordy - Sir Gaerfyrddin
Cynheidre - Sir Gaerfyrddin
Cynwyl Elfed - Sir Gaerfyrddin
Dafen - Sir Gaerfyrddin
Derwen-fawr - Sir Gaerfyrddin
Derwydd - Sir Gaerfyrddin
Dinas - Sir Gaerfyrddin
Dolgarreg - Sir Gaerfyrddin
Dol-gran - Sir Gaerfyrddin
Drefach - Sir Gaerfyrddin
Drefach - Sir Gaerfyrddin
Dryslwyn - Sir Gaerfyrddin
Dyfatty - Sir Gaerfyrddin
Dyffryn Ceidrych - Sir Gaerfyrddin
Efailwen - Sir Gaerfyrddin
Esgair - Sir Gaerfyrddin
Felindre - Sir Gaerfyrddin
Felindre - Sir Gaerfyrddin
Felindre - Sir Gaerfyrddin
Felin-foel - Sir Gaerfyrddin
Felin-gwm-uchaf - Sir Gaerfyrddin
Ffairfach - Sir Gaerfyrddin
Ffarmers - Sir Gaerfyrddin
Fforest - Sir Gaerfyrddin
Ffynnonddrain - Sir Gaerfyrddin
Garthynty - Sir Gaerfyrddin
Gelli-aur - Sir Gaerfyrddin
Gellywen - Sir Gaerfyrddin
Glan y fferi - Sir Gaerfyrddin
Glanaman - Sir Gaerfyrddin
Glan-Bran - Sir Gaerfyrddin
Glyn-teg - Sir Gaerfyrddin
Gorllwyn - Sir Gaerfyrddin
Gors-las - Sir Gaerfyrddin
Gwernogle - Sir Gaerfyrddin
Gwyddgrug - Sir Gaerfyrddin
Halfway - Sir Gaerfyrddin
Harford - Sir Gaerfyrddin
Hebron - Sir Gaerfyrddin
Hendy-gwyn - Sir Gaerfyrddin
Henllan - Sir Gaerfyrddin
Henllan Amgoed - Sir Gaerfyrddin
Heol ddu - Sir Gaerfyrddin
Hermon - Sir Gaerfyrddin
Horeb - Sir Gaerfyrddin
Johnstown - Sir Gaerfyrddin
Llanarthne - Sir Gaerfyrddin
Llanboidy - Sir Gaerfyrddin
Llandawke - Sir Gaerfyrddin
Llanddarog - Sir Gaerfyrddin
Llanddeusant - Sir Gaerfyrddin
Llanddowror - Sir Gaerfyrddin
Llandeilo Abercywyn - Sir Gaerfyrddin
Llandeilo Fawr - Sir Gaerfyrddin
Llandre - Sir Gaerfyrddin
Llandre - Sir Gaerfyrddin
Llandybie - Sir Gaerfyrddin
Llandyfaelog - Sir Gaerfyrddin
Llandyry - Sir Gaerfyrddin
Llanegwad - Sir Gaerfyrddin
Llanelli - Sir Gaerfyrddin
Llanfallteg - Sir Gaerfyrddin
Llanfallteg West - Sir Gaerfyrddin
Llanfihangel ar Arth - Sir Gaerfyrddin
Llanfihangel-uwch-Gwili - Sir Gaerfyrddin
Llanfynydd - Sir Gaerfyrddin
Llangadog - Sir Gaerfyrddin
Llangain - Sir Gaerfyrddin
Llangathen - Sir Gaerfyrddin
Llangeler - Sir Gaerfyrddin
Llangendeirne - Sir Gaerfyrddin
Llangennech - Sir Gaerfyrddin
Llanglydwen - Sir Gaerfyrddin
Llangynin - Sir Gaerfyrddin
Llangynnwr - Sir Gaerfyrddin
Llangynog - Sir Gaerfyrddin
Llanismel - Sir Gaerfyrddin
Llanllawddog - Sir Gaerfyrddin
Llan-llwch - Sir Gaerfyrddin
Llanllwni - Sir Gaerfyrddin
Llanmiloe - Sir Gaerfyrddin
Llannewydd - Sir Gaerfyrddin
Llannon - Sir Gaerfyrddin
Llanpumsaint - Sir Gaerfyrddin
Llansadurnen - Sir Gaerfyrddin
Llansadwrn - Sir Gaerfyrddin
Llansaint - Sir Gaerfyrddin
Llansawel - Sir Gaerfyrddin
Llanstephan - Sir Gaerfyrddin
Llanwinio - Sir Gaerfyrddin
Llanwrda - Sir Gaerfyrddin
Llan-y-bri - Sir Gaerfyrddin
Llanybydder - Sir Gaerfyrddin
Llanycrwys - Sir Gaerfyrddin
Llanymddyfri - Sir Gaerfyrddin
Llidiadnenog - Sir Gaerfyrddin
Llwyn y brain - Sir Gaerfyrddin
Llwyn y brain - Sir Gaerfyrddin
Llwynhendy - Sir Gaerfyrddin
Login - Sir Gaerfyrddin
Maesgwynne - Sir Gaerfyrddin
Maes-y-bont - Sir Gaerfyrddin
Maesycrugiau - Sir Gaerfyrddin
Manordeilo - Sir Gaerfyrddin
Marros - Sir Gaerfyrddin
Meidrim - Sir Gaerfyrddin
Meinciau - Sir Gaerfyrddin
Merthyr - Sir Gaerfyrddin
Myddfai - Sir Gaerfyrddin
Nantgaredig - Sir Gaerfyrddin
Nant-y-caws - Sir Gaerfyrddin
New Inn - Sir Gaerfyrddin
Pantyffynnon - Sir Gaerfyrddin
Pedair-hewl - Sir Gaerfyrddin
Pen y banc - Sir Gaerfyrddin
Pen y bont - Sir Gaerfyrddin
Pen y garn - Sir Gaerfyrddin
Penboyr - Sir Gaerfyrddin
Pen-bre - Sir Gaerfyrddin
Pencader - Sir Gaerfyrddin
Pencarreg - Sir Gaerfyrddin
Penrherber - Sir Gaerfyrddin
Penrhiw-goch - Sir Gaerfyrddin
Pensarn - Sir Gaerfyrddin
Pentre Cwrt - Sir Gaerfyrddin
Pentre Gwenlais - Sir Gaerfyrddin
Pentre ty gwyn - Sir Gaerfyrddin
Pentrecagal - Sir Gaerfyrddin
Pentrefelin - Sir Gaerfyrddin
Pentywyn - Sir Gaerfyrddin
Penygroes - Sir Gaerfyrddin
Plas - Sir Gaerfyrddin
Pont Aber - Sir Gaerfyrddin
Pont Henri - Sir Gaerfyrddin
Pontaman - Sir Gaerfyrddin
Pontantwn - Sir Gaerfyrddin
Pontargothi - Sir Gaerfyrddin
Pont-ar-sais - Sir Gaerfyrddin
Pont-iets - Sir Gaerfyrddin
Pontwelly - Sir Gaerfyrddin
Pontyberem - Sir Gaerfyrddin
Porth Tywyn - Sir Gaerfyrddin
Porthyrhyd - Sir Gaerfyrddin
Porth-y-rhyd - Sir Gaerfyrddin
Pump-hewl - Sir Gaerfyrddin
Pumpsaint - Sir Gaerfyrddin
Pwll - Sir Gaerfyrddin
Pwll-trap - Sir Gaerfyrddin
Ram - Sir Gaerfyrddin
Rhandir-mwyn - Sir Gaerfyrddin
Rhos - Sir Gaerfyrddin
Rhos-goch - Sir Gaerfyrddin
Rhos-maen - Sir Gaerfyrddin
Rhydaman - Sir Gaerfyrddin
Rhydargaeau - Sir Gaerfyrddin
Rhydcymerau - Sir Gaerfyrddin
Rhydodyn - Sir Gaerfyrddin
Rhydywrach - Sir Gaerfyrddin
Salem - Sir Gaerfyrddin
Sancler - Sir Gaerfyrddin
Sarnau - Sir Gaerfyrddin
Saron - Sir Gaerfyrddin
Saron - Sir Gaerfyrddin
Sylen - Sir Gaerfyrddin
Talacharn - Sir Gaerfyrddin
Taliaris - Sir Gaerfyrddin
Talog - Sir Gaerfyrddin
Talyllychau - Sir Gaerfyrddin
Tanerdy - Sir Gaerfyrddin
Tir y dail - Sir Gaerfyrddin
Trap - Sir Gaerfyrddin
Tre vaughan - Sir Gaerfyrddin
Trelech - Sir Gaerfyrddin
Trelech ar Betws - Sir Gaerfyrddin
Trevaughan - Sir Gaerfyrddin
Trimsaran - Sir Gaerfyrddin
Twynllanan - Sir Gaerfyrddin
Tycroes - Sir Gaerfyrddin
Waun y Clyn - Sir Gaerfyrddin
Waunclynda - Sir Gaerfyrddin
Y Betws - Sir Gaerfyrddin
Y Garnant - Sir Gaerfyrddin
Y Hendy - Sir Gaerfyrddin
Y Maerdy - Sir Gaerfyrddin
Y Tymbl - Sir Gaerfyrddin
Ystradffin - Sir Gaerfyrddin

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Gaerfyrddin, Cymru.