Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru
Cartref >  
Mae Sir Bwrdeistref Pen-y-bont-ar-Ogwr yn sir yn ne Cymru, Prydain Fawr. Mae'r sir wedi ei ffinio i'r gorllewin gan sir Castell-nedd Port Talbot a Bae Abertawe; i'r dwyrain gan Ddyffrynnoedd De Cymru; ac i'r de gan Fro Morgannwg. Mae'r sir gen i wynebedd o 95 milltir sgwâr (246 cilomedr) ac mae ganddo boblogaeth o 133,900. Prif nodweddion daearyddol y sir yw'r Afon Ogwr a'i chwm; Cwm Llynfi, a Chwm Garw. Y prif drefi yw Pen-y-bont-ar-Ogwr, Maesteg a Phorthcawl ac yn cynnwys Brackla, Llangrallo, Pencoed a Thondu. Mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan 10.8% o'r boblogaeth yn sir Pen-y-bont-ar-Ogwr.

Abercynffig - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Abergarw - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Betws - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Blaengarw - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Bryncethin - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Brynmenyn - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Caerau - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cefn Cross - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cefncribwr - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Coety - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Coytrahen - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cwm Ogwr - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Cynffig - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Drenewydd yn Notais - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Dyffryn - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Garth - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Glan llynfi - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Glynogwr - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Heol y Cyw - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Llandudwg - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Llangeinor - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Llangrallo - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Llangynwyd - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Maesteg - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Mawdlam - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Melin Ifan Ddu - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Mynydd Cynffig - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Nantyffyllon - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Nantymoel - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
North Cornelly - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Notais - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Pen y fai - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Pencoed - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Pen-y-bont ar Ogwr - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Pont Rhyd y cyff - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Pontycymer - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Porthcawl - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Price Town - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
South Cornelly - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Tondu - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Tre groes - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Trelales - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Wyndham - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Y Castellnewydd - Sir Pen-y-bont ar Ogwr
Y Pil - Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru.