Sir Wrecsam, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Bwrdeistref Sir Wrecsam, Cymru
Cartref >  

Bwrdeistref Sir Wrecsam

Mae Bwrdeistref Sir Wrecsam yn sir yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'r sir wedi ei ffinio i'r gorllewin gan sir Dinbych; i'r gogledd gan sir y Fflint; i'r dwyrain gan y ffin gyda Lloegr; ac i'r de gan sir Canolbarth Cymru, Powys. Mae'r sir gan arwynebedd o 192 sgwâr milltir (492 cilomedr) a phoblogaeth o 131,900. Yr ardal fwyaf poblogaidd a'r brif dref yw Wrecsam. Mae tref Wrecsam yn eistedd ar lwyfandir rhwng rhan isaf Dyffryn Dyfrdwy a'r Bryniau Cymraeg. Mae'r ardaloedd sy'n creu Ardal Trefol Wrecsam yn cynnwys Rhostyllen, Acton, Boras, Erddig, Gwersyllt, Rhiwabon, Mwynglawdd, Y Waun, Bangor Is Goed, Acre Fair, Bradley a Llanarmon Dyffryn Ceiriog. Mae eiddo yn Sir Wrecsam yn cynnwys bythynnod Cymraeg yn rhannau gwledig y Sir i dai teras Fictorianaidd o dan doeau llechi yn nhref Wrecsam. Mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan 14.6% o'r boblogaeth yn sir Wrecsam.


Acre-fair - Sir Wrecsam
Arowry - Sir Wrecsam
Bangor is y coed - Sir Wrecsam
Bettisfield - Sir Wrecsam
Borras Head - Sir Wrecsam
Bowling Bank - Sir Wrecsam
Bronington - Sir Wrecsam
Brymbo - Sir Wrecsam
Burton Green - Sir Wrecsam
Bwlchgwyn - Sir Wrecsam
Cefn mawr - Sir Wrecsam
Coedpoeth - Sir Wrecsam
Dolywern - Sir Wrecsam
Eglwys Cross - Sir Wrecsam
Erbistog - Sir Wrecsam
Eyton - Sir Wrecsam
Felin Halchdyn - Sir Wrecsam
Froncysyllte - Sir Wrecsam
Garth - Sir Wrecsam
Glanrafon - Sir Wrecsam
Gresffordd - Sir Wrecsam
Gwersyllt - Sir Wrecsam
Gyfelia - Sir Wrecsam
Halton - Sir Wrecsam
Hanmer - Sir Wrecsam
Higher Wych - Sir Wrecsam
Holt - Sir Wrecsam
Horsemans Green - Sir Wrecsam
Hugmore - Sir Wrecsam
Johnstown - Sir Wrecsam
Knolton - Sir Wrecsam
Lavister - Sir Wrecsam
Lightwood Green - Sir Wrecsam
Llai - Sir Wrecsam
Llan y pwll - Sir Wrecsam
Llanarmon Dyffryn Ceiriog - Sir Wrecsam
Llannerch Banna - Sir Wrecsam
Llansantffraid Glyn Ceiriog - Sir Wrecsam
Llwynmawr - Sir Wrecsam
Marchwiail - Sir Wrecsam
Marford - Sir Wrecsam
Moss - Sir Wrecsam
New Broughton - Sir Wrecsam
Newbridge - Sir Wrecsam
Owrtyn - Sir Wrecsam
Pandy - Sir Wrecsam
Pant - Sir Wrecsam
Park Lane - Sir Wrecsam
Pentre - Sir Wrecsam
Penycae - Sir Wrecsam
Plas Nantyr - Sir Wrecsam
Pontfadog - Sir Wrecsam
Rhiwabon - Sir Wrecsam
Rhosddu - Sir Wrecsam
Rhosllannerchrugog - Sir Wrecsam
Rhosnesni - Sir Wrecsam
Rhostyllen - Sir Wrecsam
Ridleywood - Sir Wrecsam
Stryt issa - Sir Wrecsam
Stryt yr hwch - Sir Wrecsam
Summerhill - Sir Wrecsam
Tallarn Green - Sir Wrecsam
Talwrn - Sir Wrecsam
The Chequer - Sir Wrecsam
Trefalun - Sir Wrecsam
Trefor - Sir Wrecsam
Tregeiriog - Sir Wrecsam
Whitehurst - Sir Wrecsam
World's End - Sir Wrecsam
Wrddymbre - Sir Wrecsam
Wrecsam - Sir Wrecsam
Wynnstay - Sir Wrecsam
Y Bers - Sir Wrecsam
Y Mwynglawdd - Sir Wrecsam
Y Waun - Sir Wrecsam
Yr Orsedd - Sir Wrecsam

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Wrecsam, Cymru.