Bangor is y coed, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Bangor is y coed
Enw Arall: Bangor on Dee
Enw Arall:


Mae pentref hyfryd Bangor Is Y Coed yn gallu cael ei ffeindio mewn cefn gwlad hynafol rhwng tref Wrecsam yn ogledd ddwyrain Cymru a'r dref Whitchurch yn Swydd Caerlleon, Lloegr. Er ei bod hi rhwng dau brif dref, mae'n syndod ei bod hi ddim yn cael ei ddarganfod ar hyd y llwybr twristiaid.| Mae'r pentref wedi ei leoli mewn ceudod naturiol, ar hyd yr Afon Dyfrdwy, ac wedi ei amddiffyn rhag y gwynt ymhob cyfeiriad; i'r gogledd mae'r llwyfandir lle mae tref Wrecsam wedi ei leoli, ac i'r de mae'r dirwedd yn codi i bentref Owrtyn. Mae'r pentref yn cael ei chyrraedd gan bont wych sy'n dyddio yn ôl i tua 1660. Mae'n bont carreg a phump nennoedd, a chredwyd ei fod wedi cael ei adeiladu gan Inigo Jones. Mae Bangor yn agos at gymwysterau ardderchog gan gynnwys cyrsiau golff, pysgota ar afon brydferth y Dyfrdwy, lle mae croeso i ymwelwyr ddod o dan drefniant, troeau mwyhaol, gwestai bendigedig ac wrth gwrs y Rhedegfa enwog ym Mangor. Mae ymwelwyr yn gallu mwynhau golygon y pentref gan gymryd tro cylchol sy'n ymestyn o eglwys blwyf Sant Dunawd ar hyd yr afon. Mae rasus ceffylau neidio wedi cymryd lle yn Rhedegfa Bangor Is y Coed ers 1859 ac mae'r cwrs yn llawn hanes. Mae'r cwrs rasio gan gymeriad arbennig, sy'n dangos trwy'r ffaith bod hon yn yr unig gwrs rasio heb 'Grandstand'! Ond does dim angen poeni am le i wylio'r rasio, oherwydd mae'r prif fanc gwylio yn darparu amchwaraefa naturiol i'r orsaf rasio. Drwy'r flwyddyn, mae yna 15 gem yn cael eu rhannu allan dros y pedwar tymor, gan gynnig cyfle i bawb i ddod rasio at ryw bwynt yn y flwyddyn ac i gael profiad o swyn hudol y rhedegfeydd ym Mangor.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.