Erbistog, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Erbistog
Enw Arall: Erbistock
Enw Arall:


Pentref bychan yw Erbistog ar lannau'r Afon Dyfrdwy, yn agos i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, yn sir Wrecsam, gogledd Cymru. Ynghylch rhai o nodweddion gorau Erbistog mae'r mansiwn Sioraidd, Plas Erbistog, sydd wedi ei leoli yn agos i'r Afon Dyfrdwy ac sy'n arddangos gerddi ffurfiol gwych a cholomendy sy'n dyddio yn ôl i'r 18fed ganrif. Mae pentref Erbistog wedi ei leoli mewn ardal cadwraeth hyfryd yn agos i lannau'r afon. Mae eglwys Sant Hilari yn adeilad rhestredig Gradd II, ac adeiladwyd yn 1859-1861 mewn steil Gothig. Mae eglwys wedi cael ei recordio ar y safle ers yr 13eg ganrif, ac roedd yn arfer cael ei gysegru i Sant Erbin.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.