Gresffordd, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Gresffordd
Enw Arall: Gresford
Enw Arall:


Mae Gresffordd yn bentref yng ngogledd ddwyrain Cymru, wedi ei leoli rhwng Wrecsam yn y de a'r ddinas Saesneg Caer yn y gogledd. Mae'r pentref yn cael ei nabod yn well ar gyfer ei chysylltiad gyda'r diwydiant cloddi glo, ac yn enwedig ar gyfer y Trychineb Pwll Glo Gresffordd yn 1934, pan fu farw 266 ddynion. Doedd cyrff y cloddwyr byth wedi cael eu darganfod ac mae'r brif olwyn trec wedi ei chadw fel rhan o Gofeb Trychineb Gresffordd.| Ar nodyn hapusach, mae'r pentref hefyd yn enwog ar gyfer ei eglwys fendigedig, 'Church of All Saints', sy'n eistedd ar ochr y pentref yn agos i fanciau'r afon Alun. Mae clychau’r eglwys wedi cael ei nabod am oesoedd am fod yn un o'r Saith Rhyfeddod Cymru ac mae'n gyfriniaeth hyd yn oed heddiw pam mae eglwys mor wych, ac adeiladwyd yn yr 15fed ganrif, wedi ei leoli mewn trefedigaeth mor fach a wledig. Yn ystod yr 21ain ganrif mae Gresffordd yn faestref bleserus o'r dref Wrecsam gyda phwll hwyaid hyfryd a nifer o dafarnau atyniadol.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.