Hanmer, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Hanmer
Enw Arall: Hanmer
Enw Arall:


Mae Hanmer yn bentref sy'n agos i'r ffin rhwng Cymru a Lloegr, yn sir Wrecsam, gogledd ddwyrain Cymru. Mae'n rhan o'r ardal fach o Gymru sy'n allanoli i mewn i ogledd orllewin Lloegr, sy'n cael ei nabod fel y Maelor. Mae'r Maelor wedi ei rhannu i mewn i ddau ran, y rhan honno sydd i'r gorllewin o'r Afon Ddyfrdwy yw Maelor Gymraeg, a'r rhan sydd ar yr ochr dwyrain, lle eisteddwyd Hanmer, yw Maelor Saesneg.| Byddwch yn cael eich maddau os rydych yn teimlo'n ar goll yn Hanmer, oherwydd 6 milltir i'r gogledd orllewin o'r pentref mae Bangor Is y Coed, yn Wrecsam Cymraeg; 5 milltir i'r gogledd mae Malpas, Swydd Caerlleon, Lloegr; 6 milltir i'r dwyrain mae Whitford yn Sir Amwythig; a 5 milltir i'r de ddwyrain mae Ellesmere, Sir Amwythig. Wrth gwrs mae yna lawer i weld yn y Maelor a phentref Hanmer, er ei fod yn cynnwys neidio dros y ffin. O leiaf does dim angen dangos ein teithebau...eto!| Mae ymwelwyr i bentref hanesyddol Hanmer, a wnaeth rhoi ei enw i un o'r teuluoedd mwyaf bonheddig ar y ffin, yn medru mwynhau'r llyn bach hyfryd, sydd ynghyd a llynnoedd Ellesmere, yn oruchaf gogledd Sir Amwythig / tirwedd y Maelor. Dydi Eglwys Sant Chad, sy'n edrych dros y llyn bach, ddim mor hynafol ac mae'n edrych. Ym mis Chwefror 1889 cafodd yr eglwys ei ddinistrio gan dan ond cafodd ei ailadeiladu yn gyflym, er bod y gangell ddim wedi cael ei atgyweirio tan 1936. Dim ond y waliau allanol oedd dal yn sefyll ac mae'r rhain hyd yn oed wedi cael ei atgyweirio tu mewn i'r eglwys.| Mae'n rhaid i'r bwthyn toi du a gwyn yn Hanmer fod yn un o'r adeiladau sy'n cael ei ffotograff tynnu mwyaf yng Nghymru, er bod toi wedi diflannu o nifer o fythynnod eraill yn Hanmer. Mae'r pentref hefyd yn mwynhau nifer o droeau gwledig ardderchog, yn ogystal รข physgota gwych, sy'n cael ei chynnig dim ond pellter byr i ffwrdd, a nifer o siopau'r pentref. Mae'n sicr fod Hanmer yn y lle syniadol ar gyfer gwyliau heddychlon i ffwrdd o bopeth.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.