Holt, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Holt
Enw Arall: Holt
Enw Arall:


Mae pentref Holt yn eistedd yn Sir Wrecsam ar y ffin Cymraeg-Saesneg yn agos i'r Afon Dyfrdwy. Mae ymwelwyr i'r pentref swynol yn gallu gweld murddunnod Castell Holt, (sydd hefyd yn cael ei nabod fel Castell y Llew), ac adeiladwyd ar fanciau'r afon yn ystod yr 13fed ganrif er mwyn amddiffyn pont gyfagos. Yn ystod y rhyfel cartref yn Lloegr wnaeth y ddwy ochr rhyfela am Holt a'r bont sy'n croesi'r Dyfrdwy i bentref Farndon. Heddiw mae'n lleoliad mwy heddychlon gydag ardal picnic hyfryd, sy'n agos i glogwyni tywodfaen bendigedig.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.