Marford, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Marford
Enw Arall: Marford
Enw Arall:


Mae pentref Marford yn eistedd ar hyd yr "hen ffordd", y Ffordd Caer B5445, rhwng hen dref Cymraeg Wrecsam i'r de a'r ddinas Saesneg Caer yn y gogledd. Mae Marford wedi ei amgylchu gan gefn gwlad hyfryd a trwy hyn ffeindiwch digon o droeau da, ac mae'r dirwedd yn weddol fflat am ryw 10 milltir i'r dwyrain a'r gogledd gyda'r bryniau Cymraeg yn codi bron yn syth i'r de a'r gorllewin. Yn ffurfiol ym mhlwyf hynafol Gresffordd, heddiw mae rhan o'r pentref ym mhlwyf Yr Orsedd. Mae yna ddau dy cyhoeddus ym Marford - un yng ngwaelod bryn Marford, The Trevor Arms, a'r llall yn y top, sef The Red Lion. Does dim siopau ym Marford nac yn wir ddim llefydd o addoliad ond mae pentrefi Gresffordd yn y de a'r Orsedd yn y gogledd yn bodloni i anghenion ysbrydol y gymuned gyda 'Christ Church' yn yr Orsedd ac 'All Saints Church' yng Ngresffordd.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.