Wrecsam, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Wrecsam
Enw Arall: Wrexham
Enw Arall:


Mae Wrecsam wedi ei leoli yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, yn agos i derfyn Lloegr. Mae'r dref gen i nifer o atyniadau a lleoedd i'w ymweld gan gynnwys Eglwys Sant Giles a dau dŷ sy'n perthyn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Neuadd Erddig a Chastell Y Waun.| Mae Eglwys Sant Giles yn dyddio yn ôl i'r 13eg ganrif ac mae clochdy bendigedig yn enwog fel un o'r Saith Rhyfeddod Cymru. Mae'r eglwys yn sefyll mewn mynwent bleserus yn agos i'r Stryd Fawr, gyda set o gatiau 18fed ganrif, a chafodd eu gwneud yn Y Bers gyfagos.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.