Sir Ynys Mon, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir Ynys Mon, Cymru
Cartref >  
Mae Sir Fôn yn ynys i ffwrdd o ogledd orllewin Cymru. Mae'n cael ei adnabod yn well fel Ynys Môn yng Nghymraeg ond mae hefyd yn cael ei adnabod fel mam Cymru. Er fod Môn yn ynys mae'n cael ei gysylltu i'r tir mawr gan ddwy bont, Pont Britannia a Phont Menai. Y prif ardaloedd o boblogaeth yw Caergybi yn y gogledd orllewin, y porth fferi i Iwerddon, Biwmares yn y de ddwyrain, cyrchfan Glan-y-môr poblogaidd, a thref sirol Llangefni yng nghanol yr ynys. Wrth gwrs, mae yna nifer o drefi bach a phentrefi wedi eu gwasgaru o gwmpas yr ynys ond mae'r mwyafrif o ddynion dyfod yn cael eu hatynnu i'r cyrchfannau Glan-y-môr sydd wedi tyfu o gwmpas arfordir bendigedig Ynys Môn. Mae yna filltir ar ôl filltir o draethau tywodlyd, pentiroedd creigiog, baeau bach, a chlogwyni dramatig. Mae'r holl ynys wedi ei dynodi fel ardal o "harddwch naturiol ". Mae tai yn amrywio o dai bach a thai fferm cerrig gydag aceri o dir i dai teras bach yng nghanol y trefi mwyaf. Mae tai unllaw o hyd yn boblogaidd gyda phobl leol a dynion dyfod hefyd. Mae diwylliant Cymreig yn bwysig iawn i bobl Môn ac yn wir mae'r iaith Cymraeg yn cael ei siarad gan 60% o'r ynys.

Aberffraw - Sir Ynys Mon
Amlwch - Sir Ynys Mon
Benllech - Sir Ynys Mon
Bethel - Sir Ynys Mon
Biwmares - Sir Ynys Mon
Bodedern - Sir Ynys Mon
Bodewryd - Sir Ynys Mon
Bodffordd - Sir Ynys Mon
Bodior - Sir Ynys Mon
Bodorgan - Sir Ynys Mon
Bryngwran - Sir Ynys Mon
Brynrefail - Sir Ynys Mon
Brynsiencyn - Sir Ynys Mon
Brynteg - Sir Ynys Mon
Burwen - Sir Ynys Mon
Caergeiliog - Sir Ynys Mon
Caergybi - Sir Ynys Mon
Capel Coch - Sir Ynys Mon
Capel Gwyn - Sir Ynys Mon
Capel Mawr - Sir Ynys Mon
Capel Parc - Sir Ynys Mon
Carmel - Sir Ynys Mon
Carreglefn - Sir Ynys Mon
Ceidio - Sir Ynys Mon
Ceint - Sir Ynys Mon
Cemaes - Sir Ynys Mon
Cemaes Bay - Sir Ynys Mon
Cerrigceinwen - Sir Ynys Mon
City Dulas - Sir Ynys Mon
Dulas - Sir Ynys Mon
Dwyran - Sir Ynys Mon
Elim - Sir Ynys Mon
Gaerwen - Sir Ynys Mon
Gwalchmai - Sir Ynys Mon
Heneglwys - Sir Ynys Mon
Hermon - Sir Ynys Mon
Kingsland - Sir Ynys Mon
Llain-goch - Sir Ynys Mon
Llanallgo - Sir Ynys Mon
Llanbadrig - Sir Ynys Mon
Llanbedrgoch - Sir Ynys Mon
Llanddaniel Fab - Sir Ynys Mon
Llanddeusant - Sir Ynys Mon
Llanddona - Sir Ynys Mon
Llanddyfnan - Sir Ynys Mon
Llandegfan - Sir Ynys Mon
Llandyfrydog - Sir Ynys Mon
Llaneilian - Sir Ynys Mon
Llanerchymedd - Sir Ynys Mon
Llanfachraeth - Sir Ynys Mon
Llanfaelog - Sir Ynys Mon
Llan-faes - Sir Ynys Mon
Llanfaethlu - Sir Ynys Mon
Llanfairpwllgwyngyll - Sir Ynys Mon
Llanfair-yng-Nghornwy - Sir Ynys Mon
Llanfair-yn-neubwll - Sir Ynys Mon
Llanfechell - Sir Ynys Mon
Llanfflewyn - Sir Ynys Mon
Llanfigael - Sir Ynys Mon
Llanfwrog - Sir Ynys Mon
Llangadwaladr - Sir Ynys Mon
Llangaffo - Sir Ynys Mon
Llangefni - Sir Ynys Mon
Llangoed - Sir Ynys Mon
Llangristiolus - Sir Ynys Mon
Llangwyllog - Sir Ynys Mon
Llanrhuddlad - Sir Ynys Mon
Llansadwrn - Sir Ynys Mon
Llantrisant - Sir Ynys Mon
Llanynghenedl - Sir Ynys Mon
Llechgynfarwy - Sir Ynys Mon
Llynfaes - Sir Ynys Mon
Maen-Addwyn - Sir Ynys Mon
Malltraeth - Sir Ynys Mon
Marian glas - Sir Ynys Mon
Moelfre - Sir Ynys Mon
Nebo - Sir Ynys Mon
Neuadd - Sir Ynys Mon
Niwbwrch - Sir Ynys Mon
Pen llyn - Sir Ynys Mon
Pengorffwysfa - Sir Ynys Mon
Penmon - Sir Ynys Mon
Penmynydd - Sir Ynys Mon
Penrhos - Sir Ynys Mon
Pentraeth - Sir Ynys Mon
Pentre Berw - Sir Ynys Mon
Penysarn - Sir Ynys Mon
Pont-rhydbont - Sir Ynys Mon
Porth Amlwch - Sir Ynys Mon
Porthaethwy - Sir Ynys Mon
Porthllechog - Sir Ynys Mon
Rhoscolyn - Sir Ynys Mon
Rhosgoch - Sir Ynys Mon
Rhosmeirch - Sir Ynys Mon
Rhosneigr - Sir Ynys Mon
Rhosybol - Sir Ynys Mon
Rhydwyn - Sir Ynys Mon
Talwrn - Sir Ynys Mon
Traeth Coch - Sir Ynys Mon
Trearddur - Sir Ynys Mon
Trearddur Bay - Sir Ynys Mon
Trefdraeth - Sir Ynys Mon
Trefor - Sir Ynys Mon
Tregaean - Sir Ynys Mon
Tregele - Sir Ynys Mon
Ty Croes - Sir Ynys Mon
Y Fali - Sir Ynys Mon

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir Ynys Mon, Cymru.