Sir y Fflint, Cymru, Trefi a phentrefi Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yn Sir y Fflint, Cymru
Cartref >  

Sir Y Fflint

Mae Sir Y Fflint yn sir yng ngogledd dwyrain Cymru. Mae'r sir wedi ei ffinio i'r gorllewin gan sir Ddinbych, i'r de gan sir Wrecsam ac i'r dwyrain gan sir Saesneg Swydd Gaerleon. Mae'r Môr Gwyddelig a'r Dyffryn Dyfrdwy yn ffinio'r gogledd a'r gogledd dwyrain yn eu tro. Mae'r sir gan arwynebedd o 169 sgwâr milltir (438 cilomedr) a gan boblogaeth o 150,000. Prif nodweddion daearyddol y sir yw: bryniau'r Clwydan i'r gorllewin, sy'n Ardal o Harddwch Naturiol Diarhebol; aber yr Afon Dyfrdwy i'r dwyrain lle mae adar sy'n mudo yn aros drwy'r Gaeaf ar ardal Safle o Ddiddordeb Arbennig Gwyddonol. Yn wahanol i nifer o siroedd Cymreig eraill, mae sir y Fflint gan sylfaen gweithgynhyrchu fawr, gyda diwydiannau yn cynnwys Airbus, Toyota, ffatri dur Corus a melinau papur yn Shotton. Mae hyn yn gallu cael ei weld mewn ardaloedd y trefi fwyaf yn nwyrain y sir ac ar hyd yr aber (Y Fflint, Treffynnon, Shotton, Y Fferi Isaf...). I ffwrdd o'r arfordir mae'r sir gan deimlad gwledig Cymreig ac mae'r eiddo yn amrywio o fythynnod gwledig yn y trefi masnachol a phentrefi yng nghalon sir y Fflint (Nannerch, Llaneurgain, Penarlâg, Cilcain, Helygain, Llanasa, Chwitffordd...) i dai teras a phâr yn y trefi mwyaf. Gan fod yn agos i'r border Saesneg, dydi hi ddim yn syndod fod sir y Fflint gan y lleiaf o siaradwyr Cymraeg nag unrhyw sir Cymraeg arall ac yn y Cyfrifiad 2001, dim ond 14.1% o boblogaeth sir y Fflint oedd yn cael eu recordio fel siaradwyr Cymraeg.

Afon-wen - Sir y Fflint
Aston - Sir y Fflint
Babell - Sir y Fflint
Bagillt - Sir y Fflint
Bedol - Sir y Fflint
Bretton - Sir y Fflint
Brychdyn - Sir y Fflint
Brynffordd - Sir y Fflint
Burry Green - Sir y Fflint
Bwcle - Sir y Fflint
Cadole - Sir y Fflint
Caergwrle - Sir y Fflint
Caerwys - Sir y Fflint
Carmel - Sir y Fflint
Cefn-y-bedd - Sir y Fflint
Cei Connah - Sir y Fflint
Chwitffordd - Sir y Fflint
Cilcain - Sir y Fflint
Coed-llai - Sir y Fflint
Cwm Cywarch - Sir y Fflint
Drury - Sir y Fflint
Ewlo - Sir y Fflint
Ffynnongroyw - Sir y Fflint
Garden City - Sir y Fflint
Glan-y-don - Sir y Fflint
Gorsedd - Sir y Fflint
Gronant - Sir y Fflint
Gwaenysgor - Sir y Fflint
Gwernaffield - Sir y Fflint
Gwernymynydd - Sir y Fflint
Gwespyr - Sir y Fflint
Gwlad y Mor - Sir y Fflint
Helygain - Sir y Fflint
Licswm - Sir y Fflint
Llanasa - Sir y Fflint
Llaneurgain - Sir y Fflint
Llanfynydd - Sir y Fflint
Llannerch-y-Mor - Sir y Fflint
Lloc - Sir y Fflint
Llong - Sir y Fflint
Maes-glas - Sir y Fflint
Mancot Royal - Sir y Fflint
Mostyn - Sir y Fflint
Mynydd Y Fflint - Sir y Fflint
Nannerch - Sir y Fflint
Nercwys - Sir y Fflint
Neuadd Llaneurgain - Sir y Fflint
Padeswood - Sir y Fflint
Pantasaph - Sir y Fflint
Pantyffordd - Sir y Fflint
Pen y cefn - Sir y Fflint
Penarlag - Sir y Fflint
Pentre Helygain - Sir y Fflint
Penyffordd - Sir y Fflint
Pontblyddyn - Sir y Fflint
Pontybotgyn - Sir y Fflint
Prenbrigog - Sir y Fflint
Rhes y cae - Sir y Fflint
Rhos y brwyner - Sir y Fflint
Rhosesmor - Sir y Fflint
Rhydtalog - Sir y Fflint
Rhydymwyn - Sir y Fflint
Saltney - Sir y Fflint
Sandycroft - Sir y Fflint
Shotton - Sir y Fflint
Sychdyn - Sir y Fflint
Talacre - Sir y Fflint
Treffynnon - Sir y Fflint
Trelawnyd - Sir y Fflint
Trelogan - Sir y Fflint
Treuddyn - Sir y Fflint
Walwen - Sir y Fflint
Wepre - Sir y Fflint
Y Fferi Isaf - Sir y Fflint
Y Fflint - Sir y Fflint
Y Ffrith - Sir y Fflint
Yr Hob - Sir y Fflint
Yr Wyddgrug - Sir y Fflint
Ysceifiog - Sir y Fflint

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yn Sir y Fflint, Cymru.