Pentrebach, Dinas a Sir Abertawe, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Pentrebach
Enw Arall:
Enw Arall:Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.