Y Drenewydd, Powys, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Y Drenewydd
Enw Arall: Newtown
Enw Arall:


Mae Trenewydd wedi ei leoli ar ochr yr Afon Hafren ym Mhowys, canolbarth Cymru. Gan deithio ar hyd yr A483 trwy Ganolbarth Cymru rydych yn gallu ffeindio Trenewydd rhwng Y Trallwng yn y gogledd a Llandrindod i'r de. Mae'r dref yn diolch ei fodolaeth i'w hanes trafferthus rhwng y Cymry a'r Saeson, ac yn enwedig i'r adeiladu o gastell Dolforwyn yn yr 13eg ganrif.|Heddiw mae Drenewydd yn y dref fwyaf yng Nghanolbarth Cymru ac ar Ddydd Mawrth, sef Diwrnod y Farchnad, mae'r stryd fawr yn brysur gydag amrywiaeth o stondinau yn gwerthu ffrwyth a llysiau, hen declynnau haearn ac offer ffermio. Mae yna nifer o dafarnau, gwestai a gwely a brecwast yng nghanol y dref ac mae yna dro pleserus o'r stryd fawr sy'n croesi dros yr Afon Hafren gan bont i mewn i Barc Dolerw, talm gwyrdd a phleserus gyda choed hardd.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.