Y Trallwng, Powys, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Y Trallwng
Enw Arall: Welshpool
Enw Arall:


Trallwng, wedi eu lleoli yng nghalon canolbarth Cymru, a dim ond 38 munud o Shrewsbury, yn lleoliad perffaith os ydych yn teithio Cymru neu ffiniau Lloegr. Yn eistedd yn y rhan uchaf yn Nyffryn Hafren a gyda chefn gwlad hyfryd yn amgylchu'r dref, mae Trallwng yn lle hardd gyda digon o swyn. Mae yna ddigonedd i'w wneud, ac o gwmpas, Y Trallwng. Mae Castell Powys yn eistedd ar ochr y dref, gan gynnig golygfeydd rhyfeddol a llawer o hanes diddorol dros ben am y castell a'r dref. Dydi Castell Powys ddim yr unig atyniad, ond mae yna hefyd gwaredon bendigedig Castell Trefaldwyn gyfagos, yn ogystal ag olion hen sefydliad mwnt a beili. Heblaw am y cestyll, byddwch yn siŵr o ffeindio arae o erddi ardderchog, gan gynnwys yr Ardd Dingle sydd gen i llyn ei hun, a'r ardd chwarel diddorol ym Meithrinfa Dingle. Mae'r Trallwng yn gallu cael ei ffeindio yn hawdd nai llai mewn car neu ar drên, ac mae llety yn cynnwys bythynnod a thai fferm hunan-ddarparu, gwely a brecwast, gwestai a pharciau carafán yn Y Trallwng a'r ardal o gwmpas.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.