Owrtyn, Sir Wrecsam, Cymru. Ble i fynd, beth i weld a lle i aros yng Nghymru. Trefi a phentrefi Cymru
Cartref >  
Enw: Owrtyn
Enw Arall: Overton
Enw Arall:


Mae Owrtyn wedi ei leoli ar yr Afon Dyfrdwy ac yn eistedd rhwng Wrecsam yng Nghymru, yn y gogledd, ac Ellesmere yn Sir Amwythig, Lloegr, yn y de. Dydi'r pentref ddim i gael ei camsyniol gyda Phont Owrtyn, pentref bach ychydig o filltiroedd i'r gorllewin.| Mae'r pentref yn mwynhau golygfeydd bendigedig tuag at Langollen a'r bryniau Cymraeg. Mae canol y pentref yn ardal cadwraeth ac yn nodweddu nifer o adeiladau rhestredig hanesyddol a diddorol, llawer o siopau bach, llefydd i fwyta a thÅ· cyhoeddus bendigedig. Mae Owrtyn yn gartref i eglwys Sant Mair yr Wyryf ac yn enwog am ei choed ywen hynafol, sy'n un o'r Saith Syndod Cymru, ac yn dyddio i 1500 a 2000 mlwydd oed.| Mae yna safle picnic yn ymyl yr eglwys lle mae ymwelwyr yn gallu uno a'r Ffordd Maelor, llwybr 25 milltir hir, neu fwynhau rhai o'r 40 milltir o lwybrau cyhoeddus sy'n rhedeg trwy'r cefn gwlad sy'n amgylchu'r pentref. Mae Owrtyn yn falch o'i etifeddiaeth ac yn wir derbyniodd y pentref ei Siarter Frenhinol gan Edward I yn y flwyddyn 1292. Mae ymwelwyr a'r rhai sy'n dod i fyw yn y pentref swynol o hyd yn derbyn croesawiad cyfeillgar.

Cymru.eu.com, lle allwch ffeindio gwybodaeth ar drefi a pentrefi yng Nghymru.